YoAlfaz Ko Kya Hogaya

Yoalfaz ko kya ho gaya…
Har koi yaha se kaha kho gaya…
Kal taak jo saabse accha likhti thi…
Aaj toh usne bhi kiu kar li hai chuupi…
3-4 views aur likes ke liye thodi yaha hu…
Mein toh dil ki baat batane ke liye jaha hu…
Kisi ko suuni ho agar toh aa jana…
Yoalfaz par Mere Alfaz jo jaan jana…

3 Likes

:pensive::pensive:

1 Like

Aree yeh udas karne ko ni likha tha :yum:

Baas koi kho na jayein yaha se! :revolving_hearts:

1 Like

Mein kahi nahi jaara :sweat_smile:

1 Like

Thanks. :heart:

1 Like