सपनों की कहानी

जिद है अब तो कुछ करने की ठानी है
शुरूआत देर से ही सही मगर लिखनी अब सपनों की कहानी है

8 Likes

Bahut khoob, bhut khoob :clap::clap::clap:

Sapno ki kahani apne sabdo se nikalni hai
Duniya meri ek choti si, inhi lamho se banani hai :slightly_smiling_face:

1 Like

:heart::heart::heart:

1 Like

@unknown_soul :heart::heart::hugs:

@Ravi_Vashisth thank you… amazing words :slightly_smiling_face::ok_hand:t2:

1 Like

My pleasure mam :slightly_smiling_face:

1 Like

nice @Aroshee_Gandhi

1 Like

Thank you so much :blush:
@sharma.kanika0404

1 Like