महोब्बत- एक इम्तिहां।।

3 Likes

Bahut khoob, bahut khoob
Kya likha hai, wakai Gazab ka

1 Like

Simple n nice…