ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੁੱਲਦਾ

4 Likes

Bohot khoob likheya veer ji… :clap:
And welcome to YoAlfaaz :slight_smile:

2 Likes

Translate please

1 Like

दिल का कोई दिमाग नहीं होता फिर भी यह लोगों को याद रखता है, दिमाग तों फिर भी भुल जाता है पर दिल किसी को नहीं भुलता

3 Likes

Awesome ji