Thank you dad

Wo apni khushiyan bhool kar,
teri khushiyon ko bhadawa dene me laga raha.
Tere liye jodhi payi payi,
tera kal banane me laga raha.
Shukrana kiya kar roz us baap ka…
Jo apni khawashain bhool kar,
teri khawashain sajane me lag raha.

Harman Singh

5 Likes

:heartbeat:

1 Like

:slightly_smiling_face:

1 Like

Beautiful. :heart:

1 Like

thank you :heart: