ShukRana us rab ka

Sukurana kya kre aapka, aapne to khushi ka asli mtlab sikhaya hai,
Shukrgujar hai hum us rab ke jo Usne aap jese dost se mujhe milaya hai

4 Likes

Well written
@Rakhi_singh
Welcome to @yoalfaaz

1 Like

Nice :heart:

Shukriya

1 Like

Thank you

Welcome :blush:

1 Like

Nice post…
Welcome to YoAlfaaz family :blush:

Shukriya :blush:

1 Like

Bhut khoob… :two_hearts:

1 Like

Shukriya

:heart::heart:
Welcome to YoAlfaaz, dear. :heart:
Keep writing. :blush:

1 Like

thank you :blush:

1 Like

bahut khoob, ati sundar :slightly_smiling_face:
and
Welcome to YoAlfaaz family
keep writing and sharing :slightly_smiling_face:

1 Like

Shukriya :slight_smile::heart:

1 Like