Shaq or mohabbat

Shaq mohabbato ko khokla kar deta hai
Or khokli imaaratein to gir jaya karti hai!!

3 Likes

Byshuk

1 Like

Sahi. :100:

1 Like