Saweraa

Ek raat jaaga main
Main dekha tha
Saweraa

fb2ef25c0786ced197b12a1f57363f9e

1 Like

Baas ek??

Caption?
@unknown_soul

Yup! Baas ek raat jaaga?

Jab wo m ko chod k gaya uzi time m sahi say dekha saweraa
@unknown_soul​:no_mouth::pensive:

1 Like