Sawal h tujh se

Ki ek sawal hai tujh se…

Ki tu meri thi,
Meri hai,
Or meri rahegi,

Par kab tak?

    Aakinchan
4 Likes

Forever is a lie

1 Like

Jab tak hai Jaan
Jab tak hai Jaan
Jab tak hai Jaan
:wink::wink::wink:

1 Like

Sawal accha hai…
Jawab maloom nahi

1 Like