Sandharsh,Sanskar,duniya

Sandharsh pita se
Sanskar maan se seekho
Bakhee sab kuchh duniya sikha deege

images

2 Likes

Kya bat :four_leaf_clover::heart:

@Wordsbyritti​:sweat_smile::blush: