Sahi hai?

Kyun kisi mazhab ke naam pe, allah ke vaste Ishq ko jhutlaya jata hai…

Kyun kahin Dharam ke naam pe, raam ke liye kisi ke pyar ko maara jata hai…

agar ye sahi hai…

Toh kyun usi Geeta ya Kuran me pyar ko Bhagwan ya Khuda batlaya jata hai??

5 Likes

Dardwala

1 Like

:black_heart::black_heart:

1 Like

Deep. :heart:

1 Like

Ji…kya ap ko disturb nahi karti ye chizen!!

1 Like

It shouldn’t disturb us, you keep writing on these and something will change one day. Bring the change in mentality, be the change. :heart: @parmesh_chavan

2 Likes

yeah that’s true and that’s what i hope for…

1 Like

Behad khoob :heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart:

1 Like

Shukriya :blush::black_heart: