Problem ye nahi

Problem ye nahi ke tumhe pyar hua hai…

Problem ye bhi nahi ke shiddat wala hua hai…

bas problem ek hai ke, tumhe pyar ek tarfa hua hai…

5 Likes

Problem ye hai ki use andaza nehi hai iss baat ka ki sachcha pyaar hua hai. :heart:
Loved it. :heart: @parmesh_chavan

2 Likes

thanks :blush::heart:

jisse hua hai pyar use andaza nahi ya jise hua hai use??

2 Likes

Jisse hua hai. :sweat_smile:

1 Like

@unknown_soul to fir sahi samjhe hai…:stuck_out_tongue_winking_eye::sweat_smile:

Haaye… Yhi par saare aashiq maare hai

1 Like

:joy::blush::+1: kya hi kahe abhi ispe @Wordsbyritti