Nuks nikalna jaruri hai

Ye to bas duniya ka dastur hai dusro ki khushi sunkar
Kuch nuks nikalna jaruri hai…
Unki mehnat bina jane,
Unhe hidayat dena jaruri hai.

Man chahe khush hona,
Par uss bhid ka hissa hona jaruri hai…
Dil chahe meharban hona,
Par khudgarz hona jaruri hai.

3 Likes

So well written. :blue_heart:

1 Like

Thank you so much :heavy_heart_exclamation:

1 Like