Mushkil hai

Khamoshi hai dil ke us kone me… jaha kabhi tumhari chehalkadmi hua karti thi…
Mushkil hai dobara use bhar pana… jo jagah ab bhi tumhari hai…

3 Likes