Milne

Jab milne se kuch
Haasil na ho,
Ese milne ka matlab hi kya hai.

          Aakinchan
6 Likes

kuch hasil karne k erado se milna ho…
Sach me ‘Ese milne ka matlab hi kya hai.’

2 Likes