Khushi ki keemat

Dard ka hona jaruri hai,

varna khushi ki keemat nahi hoti…

3 Likes

Lovely :heart_eyes:

1 Like

Thank you :blush::pray:

Yehi zindegi hai. :heart:

1 Like

Ji…:slight_smile:

1 Like