Khamosh

"Mein bolta gaya,
Woh suntha raha
Khamosh,aese bhi
Meri haar hui hai
Kabhi Kabhi "

images (5)

4 Likes

Waaah waahh

Thanks @Inked_solace7☺

Nice post friend @Adithyan_ks :slightly_smiling_face:

1 Like

Thanks @7skywrites

1 Like

:revolving_hearts::revolving_hearts:

1 Like