Kbhi likh kr dekha hai?

Jo log khte hai likhne se kuch nhi hota…
Unse bs yhi khna hai…
Kbhi likh kr dekha hai? :slightly_smiling_face:

4 Likes

Wah

1 Like

:slightly_smiling_face::slight_smile:

iconic! visit my profile too!! :heart_eyes:

1 Like

Love love! :heart::heart::heart:

1 Like

:slight_smile::heart:

1 Like