Kahin se nikalna

Kahin puhuchne ke liye kahin se nikalna
Bahut zaroori hota hai. Sahi Waqt pe kat
Lena chahiye , nahi toh Gile -shikawe hona
Lagta hain.

2 Likes