Jung meri khud se hai

Jung meri khudse hai…

khud ke halaton se hai…

Asli pehchan koi janta nahi meri,

shaql pe maskhare ka nakab jo hai…

3 Likes

Haaye … :heart_eyes:

1 Like

:black_heart: