Jeevan

Log hain k zinda hain
Bawajood marne k

Ik hmara jeevan hai
Aks mout ka jese…

@tahreerkashi

2 Likes

bahut khoob dost :+1:

1 Like

Aadab :slight_smile:

1 Like

Kabhi kabhi kuch cheezen samaj see parai Howe hai

Bilkul

1 Like

Well written

1 Like

Thanks :slight_smile: