Jazbaaton ke alfaaz

Tum galti nahi gunnah thi humari islye toh tumse milne ki saza hum aaj bhi bhuggat rahe hain…

2 Likes

very nice, nicely penned :slightly_smiling_face:

1 Like

Sahi kaha

1 Like