Janzat se dur

"Samaan bandha socha
Nahi do baar sahar ki
Girafat se bhaga mai
Zanjat se dur padoski
Beti nahi suni aaj ek
Gehri sans li jadu sa
Hai kuch sama mai "

1 Like

Wah! :blush:

1 Like