Jaag jate main

"Log shor mai
Jaag jate main
Saheb ,mujhe ek
Insaan ki
Khamoshi sone
Nahi deti "

4 Likes

bahut khoob
adbhud :slightly_smiling_face:

Great! :broken_heart::broken_heart:

Thanks @unknown_soul
@Ravi_Vashisth
:orange_heart::blush::sweat_smile:

2 Likes

:ok_hand::ok_hand:

1 Like