Himmat

4 Likes

Welcome to YoAlfaaz @chetanbhandari2908
Nice post dost

Himmat ki hi der hai
Ek Baar juta kar dekh
Musibat bhi kya rokegi tujhe
Rakh me Ise kar dega tu dher

2 Likes

are wah, bohot khoob @chetanbhandari2908 and @Ravi_Vashisth

1 Like

Thank you @thegurjyot and @Ravi_Vashisth

2 Likes