Hey Janni tu hi

Hey janni tu hi maa, tu hi ambe hai
Hey janni tu hi palanhaari, tu hi mata hai
Hey janni ghar ki shobha tu, kisi ki behna hai
Hey janni kisi ke ghar ki kilkaari tu
Kisi ke ghar ki bitiya hai
Hey janni tu pyaar, tu hi mamta ki chaya hai
Hey janni tujhe naman mera, tu hi duniya ki karta dharta hai

8 Likes

Pranam. :heart:

1 Like

Bas bas :joy::joy::joy:

1 Like

Bas kiya. :joy::joy:

1 Like

:ok_hand::ok_hand::ok_hand:

1 Like

Wah wah…
Kya baat hai janab :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Like

Thanks @Akanksha_Singh :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:

My pleasure @Wordsbyritti ki tumhe pasand aaya

Pranam

1 Like

:slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face: