Hatho ki lakir ๐Ÿ‘

5 Likes

Nicely written.:black_heart:

Thank you accha lga apko
Hume lgta hai koi pasand nhi karega
:sweat_smile:

Why so? It has feelings, writing needs that! :black_heart: @Thehouseoflekhani

Thank you :blush:

1 Like

Lovely :heart:

1 Like

Thank you :blush: