Gawah

Aksar chand se karta hun teri baate

Gawah aur koi nahi bas hoti hain kaali raate.

5 Likes

Nice post :clap::ok_hand::ok_hand:

1 Like

dhnyawad🤗

bohot khoob :clap:

1 Like

:heart::heart:

1 Like

dhnyawad😃

thnx😃