Ek dialogue hai suno

"I wish mai usske
Tarah hota,
Nasha hota hai yaar. .
Ke maaulum hai ki
Nuksan hai ,risk hai
Kue main kudna hai
"Kya ki dil hai "

2 Likes