Dua kijiye zara sambhal kar

Dua maangte samay zara gaur kijiye, Khwaishe to log upar jaane ki bhi karte hai

6 Likes

This is pure bliss. :heart:

1 Like

Kya baat khi hai :heart_eyes::heart_eyes:

1 Like