Darr h

Koi bheed dekh ke darr jata hai
Koi bheed dekh ke nikhar jata hai
Apne ko nikharna hai
Darr bhot lie itne saal

2 Likes