Dar par

" KIS
DAR
PAR
MANGU
TUJHE."

           AAKINCHAN
3 Likes