Bahar Se Majboor

"Yahan koi mai ka laal humko
Pehchan nahi payega sir , andar se
Kuch aur hi hai him , aur bahar se
Majboor "
images

3 Likes

This movie! :heart:

1 Like