Badalta waqt

Mana ke tujhe tere aaj pe gumaan hai,
meri ek haar se tera aaj kahin naam hai…

Par ghadi ke kante aur waqt dono na tere gulam hai,
tujhe kya pata, meri aaj ki haar hi tere kal ke ant ki mashal hai…

4 Likes

Welcome to yo alfaz…keep writing :heart: