Agr tuh kitaab hai

Agr tuh ek kitaab hai toh tera har ek pnn na padhna hai mujhe

4 Likes

So nice. :heart_eyes:

1 Like